A/B/C Correctieschaal – A/B/C Frequentie weging – A/B/C Weegfilter – A/B/C Detectiemodus

Om te bepalen of een geluid zorgt voor geluidshinder is het van belang om een juiste meting te doen. Wat voor de een overslast is kan voor de ander weer geen hinder geven. Anders dan bij bijvoorbeeld honden en katten is het menselijke gehoor minder gevoelig voor hele lage/hoge frequenties. Om geluidsoverlast vast te stellen moet dus rekening gehouden worden met de capaciteiten van het menselijke gehoor. Alle decibelmeters hebben daarom een A correctieschaal / A-schaal / weegfilter / frequentie weging die vergelijkbaar is met het hoor vermogen van het menselijke oor. Hierbij wordt door de decibelmeter de hoge en lage tonen minder mee gewogen dan de middentonen. De gemeten waarden worden dan ook wel getoond als dB(A) inplaats van dB.

Deze correctie is echter niet genoeg, want zodra het geluid/omgevingsgeluid harder wordt is het menselijke oor gevoeliger voor lage tonen. Omdat bij de A-schaal deze lage tonen minder mee worden gewogen klopt deze metingen natuurlijk niet meer. Voor geluid van 55 tot 85 dB is er hier om een B correctieschaal (B-schaal) ontwikkeld en voor geluid van boven de 85 dB de C correctieschaal (C-schaal). Deze C-schaal wordt met name gebruikt als het omgevingsgeluid veel harde en lage tonen bevat zoals bijvoorbeeld in een fabriek of in een discotheek/muziek evenement met veel lage tonen (bass). Doordat deze lage tonen een groter bereik hebben hebben er in verhouding ook meer mensen last van

Waar gemeenten/steden eerder alleen een maximum geluidsniveau hanteerden in dB(A) wordt dit tegenwoordig vaak gedaan in zowel de A-schaal als C-schaal. Met name voor muziek genre’s met harde bassen zorgt dit er voor dat de bassen naar beneden worden bijgeschaafd en het overlast voor de omgeving afneemt

Sommige decibelmeters hebben daarnaast de mogelijk om naast bijvoorbeeld een A- of C-schaal een F-schaal in te stellen. Deze F-schaal staat voor flat/lineair. Hierbij wordt er geen correctie uitgevoerd.

Decibelmeter klassen en normen

De nauwkeurigheid van decibelmeters /geluidsmeters is internationaal gestandaardiseerd met de normen van de IEC. Allereerst zijn er twee klassen van nauwkeurigheid voor decibelmeters; klasse 1 en klasse 2. De klasse 1 meters zijn geschikt voor zeer nauwkeurige metingen in bijvoorbeeld een laboratorium of dat een waarde exact voldoet aan de wettelijke milieueisen. De klasse 2 decibelmeters zijn minder nauwkeurig, maar geven nog steeds een goede indicatie van het geluidsniveau. De afwijkingen bij een klasse 1 decibelmeter zijn altijd minder dan 2dB. Om deze reden zijn klasse 1 geluidsmeters vanzelfsprekend duurder. Indien de metingen niet aan wettelijke eisen hoef te voldoen raden we dan ook vaak een klasse 2 decibelmeter aan.

Naast de klassen zijn er ook nog de IEC normen. Met deze normen weet je zeker of een decibelmeter voldoet aan de geclaimde eigenschappen. Deze normen zijn door de jaren heen nog wel eens gewijzigd. Zo is de IECE 61672 de opvolger van de IEC 60651 norm, die nog weer eerder alleen als ‘IEC 651’ beschreven werd. Wil je een kwalitatieve decibelmeter dan moet deze in elk geval voldoen aan de ANSI S1.4 norm (type 1 of type 2) of IEC 61672 (Klasse 1 of Klasse 2). Daarnaast zijn er nog vele andere normen voor kalibratie apparatuur, geluidsdosimeters, octaafbanden filters etc.

Standard Relates To
IEC 61672 Sound Level Meters Electroacoustics – Sound level meters
This is the most recent sound level meter standard and the one that modern measurement regulations will require.
Grades in order of accuracy: Class 1, Class 2
IEC 60651 Sound Level Meters Specification for Sound Level Meters
This standard has been superseded by IEC 61672. Older meters meeting this standard can still be used for many applications. Originally this standard was called IEC 651, but was renamed IEC 60651.
Grades in order of accuracy: Type 1, Type 2
IEC 60804 Sound Level Meters Integrating-Averaging Sound Level Meters
This standard has been superseded by IEC 61672. It was originally called IEC 804 but was renamed IEC 60804. It extends IEC 60651 and describes the performance of Integrating sound level meters.
ANSI S1.4 Sound Level Meters Specifications for Sound Level Meters
The American standard for sound level meter performance. Very similar to IEC 60651.
Grades in order of accuracy: Type 1, Type 2
ANSI S1.43 Sound Level Meters Specifications for Integrating-Averaging Sound Level Meters 
The American standard for Integrating sound level meters. Similar to IEC 60804.
IEC 61260 Sound Level Meters Octave-band and Fractional-octave-band Filters
Defines the performance for both analogue and digital octave band filters. Includes fractional filters, such as 1/3 octave band filters.
ANSI S1.11 Sound Level Meters Octave-Band and Fractional-Octave-Band Analog and Digital Filters
American standard defining octave band, 1/3 octave band and other fractional octave filters. Similar to the IEC 61260 standard.
IEC 60942 Sound Calibrators Electroacoustics – Sound Calibrators
Defines the performance and accuracy of sound level calibrators. Originally called IEC942, it was renamed to IEC60942.
Grades in order of accuracy: Class 1, Class 2
ANSI S1.40 Sound Calibrators Specifications and Verification Procedures for Sound Calibrators
The American standard for sound level calibrators.
Grades in order of accuracy: Type 1, Type 2
IEC 61252 Noise Dosemeters Specifications for personal sound exposure meters
Defines the requires for a PSEM or noise dosemeter.
ANSI S1.25 Noise Dosemeters Specification for Personal Noise Dosimeters
American standard for noise dosimeters.
Decibelmeter met (ISO) kalibratiecertificaat

ISO-kalibratiecertificaat

Veel decibelmeters zijn ook verkrijgbaar inclusief (ISO) kalibratiecertificaat. Op de website vind u dan ook soms twee keer hetzelfde product. Bij PCE is dit te herkennen aan de -ICA toevoeging. Je hebt bijv. de PCE-322A en de PCE-322A ICA. Decibelmeters worden altijd standaard in de fabriek gekalibreerd. U kunt er daarmee vanuit gaan dat de geluidsmeter voldoet aan de specificaties, maar u kunt dit niet aantonen. Een decibelmeter met (ISO) kalibratiecertificaat beschikt over een herleidbaar document wat aantoont hoe de decibelmeter presteert en wat de gemeten afwijkingen zijn (elk instrument hoe nauwkeurig ook heeft een afwijking). 

Bewijs voor juridische doeleinden

Als u juridisch wilt aantonen dat uw buren voor geluidsoverlast zorgen of als u bang bent dat toekomstige buren mogelijk zullen gaan klagen dan is het van belang om veel data te verzamelen zodat dit kan dienen als bewijslast. Echter een advocaat van de tegenpartij zou de juistheid van die data in twijfel kunnen trekken. Met een ISO kalibratiecertificaat kunt u echter met zekerheid aantonen dat die 80db daadwerkelijk 80db was.

Voorwaarden

Bij producten met een Kalibratiecertificaten worden aanvullende voorwaarden gehanteerd. Hou h

  • Producten met een kalibratiecertificaat moeten altijd vooraf betaald worden, op rekening is niet mogelijk.
  • Producten met een kalibratiecertificaat zijn speciaal uitgegeven voor de klant en zijn daarom uitgesloten van het retourrecht.
  • Een bestelling van een product met kalibratiecertificaat is slechts zeer kort te annuleren. Zodra het product bij het kalibratiecentrum in behandeling is genomen is dit niet meer mogelijk. Dit kan in sommige gevallen al binnen ca 2 uur zijn.
  • Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.
Geluidsoverlast muziekinstrumenten & gehoorschade musici / muzikanten

Het bekendste voorbeeld van gehoorschade door muziek is natuurlijk de schade die ontstaat bij muziekstijlen met zware bassen als hardcore, techno etc. Vanzelfsprekend kan je van elke soort muziek gehoorschade oplopen of overlast van ondervinden, echter zijn het vaak de bassen die zorgen voor de meeste overlast/schade. Het belangrijkste hierbij is niet alleen het volume, maar ook de afstand tot de geluidsbron.

Gehoorschade musici door geluidsoverlast

Naast gehoorschade door muziek van andere bronnen komt het ook vaak voor dat bij musici gehoorschade ontstaat door het bespelen van hun eigen instrument. Bij orkesten zijn wel testen gedaan door het plaatsen van schermen tussen de secties. Naast dat dit er bij optredens natuurlijk raar uit ziet heeft het ook lang niet altijd nut. Dit heeft te maken met dat het eigen instrument zelf veel invloed heeft op het totale geluidsniveau wat de oren bereikt. Uit onderzoek is dan ook gebleken dat het enigste echte oplossing hiervoor oordoppen zijn. Echter zal dit voor veel musici natuurlijk geen optie zijn.

Zoals ook in de onderstaande tabel is te zien hebben de trommelvliezen van drummers/slagwerkers en trompettisten/blazers het zwaar te verduren. Er zijn meerdere instrumenten die boven de 85 dB(A)-grens uitkomen, wat in Europa betekend dat er verplicht gehoorbescherming gedragen moet worden op de werkvloer.

In onderstaande tabel vind u een overzicht van de geluidsniveaus gemeten door een decibelmeter van diverse muziekinstrumenten. Om de geluidsniveaus van de instrumenten goed te kunnen vergelijken is hierbij is ‘forte’ gespeeld in een gestoffeerde woonkamer. Indien er in een ruimte wordt gespeeld die niet gestoffeerd is zal de muziek harder klinken door de weerkaatsing.

Instrument dB (A)
Blokfluit (sopraan) 80
Gitaar (akoestisch) 80
Viool 82
Cello 83
Contrabas 86
Hobo 88
Strijkkwartet 88
Dwarsfluit 90
Klarinet 91
Piano 92
Fagot 92
Hoorn 92
Tuba 92
Trombone 92
Trompet 95
Vleugel 96
Drumstel 102
Band (alg.dansmuziek) >105
Beatband (electr.versterkt) >110

Bron: Gezond musiceren, januari 2007, www.arbopodium.nl

Zie ook onderstaande video. Hierin is duidelijk te zien dat de niveaus met regelmaat boven de 100 dB(A) komen.

Geschikte decibelmeter voor keuren snorfiets naar bromfiets

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle snorfietsers en eventuele passagiers verplicht een helm dragen. We verwachten dat grote aantallen snorfietsers hun voertuig door deze maatregel willen laten wijzigen naar een bromfiets. Vanaf 1 januari 2023 kan de klant de snorfiets laten keuren bij een erkend bedrijf. Het resultaat van de meting mag niet meer zijn dan 97 dB(A). Is het resultaat meer dan 97 dB(A)? Dan mag het voertuig niet rijden op de weg. Het voertuig dient zodanig aangepast te worden dat het geluidsniveau kleiner of gelijk aan 97 dB(A) is.

Het RDW stelt dat voor het meten van het geluidsniveau een decibelmeter nodig is die voldoet aan de volgende eisen. De geluidsniveaumeter / decibelmeter
<ul>
<li><strong><strong><strong>Moet voldoen aan de IEC 61672 norm</strong></strong></strong></li>
<li><strong><strong><strong>Is van klasse 1 (klasse I) of klasse 2 (klasse II)</strong></strong></strong></li>
<li><strong>Meet het geluidsniveau in decibel met correctiefactor A, dB(A). (ook wel detectiemodus genoemd).</strong>
Alle decibelmeters hebben daarom een A correctieschaal / A-schaal / weegfilter / frequentie weging die vergelijkbaar is met het hoor vermogen van het menselijke oor. Hierbij wordt door de decibelmeter de hoge en lage tonen minder mee gewogen dan de middentonen. De gemeten waarden worden dan ook wel getoond als dB(A) inplaats van dB.</li>
<li><strong><strong><strong>Heeft een bereik tot minimaal 130 dB(A)</strong></strong></strong></li>
<li><strong><strong><strong>Heeft een nauwkeurigheid van minimaal 2 dB(A)</strong></strong></strong></li>
<li><strong>Heeft een aanspreektijd van 125 ms of een instelling ‘fast’ (andere benamingen zijn integratietijd, time rating of Zeitbewertung of zoals het bij ons bekend staat ‘Tijdweging’.</strong>
Bij ‘slow’ worden er elke seconden een meting uitgevoerd en bij ‘Fast’ wordt er elke 125 ms een meting uitgevoerd</li>
<li><strong>Frequentiebereik ondergrens maximaal 100 Hz en een bovengrens van minimaal 8000 Hz ofwel 8KHz.
</strong> Bij de meeste decibelmeters wordt het als volgt geformuleerd &gt; Frequentiebereik: 100 HZ ~ 8 KHz.</li>
<li><strong><span class=”fontstyle0″>Legt de hoogst gemeten waarde vast zodat deze na de meting afgelezen kan worden
</span></strong><span class=”fontstyle0″>Wij raden aan om gebruik te maken van een decibelmeter die een MAX Hold functie / Max functie / Min/Max functie heeft. Als je de MAX functie aan heb staan zal dus de meter continue meten en constant de hoogst gemeten waarde op het scherm vast houden. Vandaar dat dit ook wel een Min-Hold en Max-hold functie wordt genoemd. Het kan dus zijn dat een brommer stationair aldoor rond de 80 dB zit en bij het gas volledig open naar 94 dB gaat. Als je vervolgens de brommer weer stationair laat lopen dan zal op het beeld nog steeds 94 dB staan omdat dat de hoogst gemeten waarde is, de maximale waarde. Wij raden zelf aan om hierbij goed op te letten bij de meting. Een brommer die niet helemaal goed is afgesteld zou best met het gas vol open ca 94 dB kunnen zitten, en slechts 1 keer door een foute verbranding ofzo daar even over heen kunnen gaan en dan bijv 100 dB aan kunnen geven. Ook een langsrijdende auto of overvliegend vliegtuig kan natuurlijk de meting beïnvloeden. Daarom raad het RDW ook aan om minstens 3 metingen te doen.
</span><strong><span class=”fontstyle0″>
</span></strong></li>
<li><strong>Deze specificaties staan op de <span class=”il” style=”font-size: 14.4px;”>meter</span><span style=”font-size: 14.4px;”> of in de bijbehorende </span>specificaties (bijvoorbeeld de gebruikshandleiding, specificatiedocument, verpakking). De handleiding moet zijn opgesteld in de <span class=”il” style=”font-size: 14.4px;”>Nederlands</span><span style=”font-size: 14.4px;”>, Duitse of Engelse taal.</span></strong></li>
</ul>
<h3>Geschikte decibelmeters voor het keuren van bromfietsen en brommers</h3>
Wij raden een apparaat aan als de PCE- MSL 1 of een van de alternatieven zoals hieronder vermeld. Zie ook deze <span style=”text-decoration: underline;”><a href=”https://decibelmeterstore.nl/vergelijken/?yith_compare_prod=3326,798,146,1923″>vergelijkingstabel van deze producten</a></span>

<h3>Erkenning GWC keuren snor- naar bromfiets</h3>
<a class=”anchor–download” href=”https://www.rdw.nl/-/media/rdwnl/documenten/bedrijf-met-rdw-erkenning/toezichtbeleid/informatiedocument-erkenning-gwc-keuren-van-snorfiets-naar-bromfiets.pdf?rev=f19f5b3cc0c644689aef19c40aeb05a7&amp;hash=68124CEC9B4BA0AC798FDFAA2DFCB0FD” download=””>Informatiedocument Erkenning GWC keuren van snorfiets naar bromfiets<span class=”anchor–download__type”> (pdf, 785kb)</span></a>

<a class=”anchor–download” href=”https://www.rdw.nl/-/media/rdwnl/documenten/bedrijf-met-rdw-erkenning/toezichtbeleid/tbb2022/toezichtbeleid-erkenninghouders-gwc-snor–naar-bromfiets.pdf?rev=85690bb0c5dd44c6ae18fc64c9cf8934&amp;hash=B74026FA70343498A7A10FFFB268E58A” download=””>Toezichtbeleid erkenninghouders GWC snor- naar bromfiets<span class=”anchor–download__type”> (pdf, 1mb)</span></a>

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Verschil tussen elektretmicrofoon en Condensormicrofoon

Voor decibelmeters wordt er gebruik gemaakt van twee type microfoons; de Elektretmicrofoon en de Condensormicrofoon. De elektret microfoon is een voordelige microfoon die in allerlei producten wordt gebruikt zoals telefoons. Een condensatormicrofoon (true condenser) is een duurdere en meer kwalitatieve microfoon die veelal in geluidsstudio’s gebruikt worden en in de duurdere decibelmeters. De Engelse term voor Elektret microfoon is ‘electret condenser microphone’. Doordat hier het woord ‘condenser/condensator’in zit levert dit veel verwarring op. Wij benoemen dit op onze website bij elk product apart onder eigenschappen.

Bij een condensormicrofoon (true condenser) beweegt er in reactie op de geluidsgolven één plaat van de condensator. Door deze beweging wijzigt de capaciteit van de condensator waarbij dit vervolgens wordt omgezet in een elektrisch signaal waarmee de informatie van de luchtdrukveranderingen wordt weergegeven. Condensermicrofoons hebben meestal een kleine batterij nodig om een spanning over de condensator te leveren.

Een elektretmicrofoon is ook een microfoon waarin een akoestische trilling die wordt omgezet in een elektrische spanning. De werking van een elektretmicrofoon is gelijk aan die van een condensatormicrofoon, behalve dat de externe lading wordt vervangen door een electretmateriaal, dat per definitie in een permanente toestand van elektrische polarisatie is.

Een elekretmicrofoon is de goedkopere variant van een condensatormicrofoon en wordt veel gebruikt in bijvoorbeeld mobiele telefoons. Daar staat tegenover dat de kwaliteit van de elektretmicrofoon de kwaliteit van de condensatormicroofoon in veel gevallen niet kan evenaren. Toch wordt de kwaliteit van elektretmicrofoons steeds beter en is het verschil meer zo groot als bijvoorbeeld 10 jaar geleden. In sommige gevallen kan een decibelmeter met een elektretmicrofoon zelfs beter presteren dan één met een condensatormicrofoon omdat de andere onderdelen van de decibelmeter van betere kwaliteit zijn.

Wanneer is geluid overlast / Wanneer is geluid schadelijk voor het gehoor?

Voor het menselijke gehoor zijn geluiden vanaf 80 decibel schadelijk zijn. Een geluidsniveau van 120 decibel kan je gehoor zelfs direct beschadigen. De hoeveelheid schade waarvoor deze geluidsniveaus zorgen hangt zeer af van hoe lang het gehoor hier aan blootgesteld wordt. Zo kan het menselijke gehoor prima tegen een geluidsniveau van 80 decibel als dit beperkt wordt tot zo’n 8 uur per dag. Het verschil van 80 decibel en 83 decibel lijkt niet zo heel veel, toch zorgt elke 3 decibel voor een verdubbeling van het geluid. In plaats van 8 uur per dag kan je je gehoor hier dus nog maar zo’n 4 uur per dag aan bloot stellen zonder schade. Een geluidsniveau van 103 decibel kan zelfs in minder dan 5 minuten al zorgen voor beschadigingen aan het gehoor.

Natuurlijk zit er tussen schadelijk en overlast nog een heel (grijs) gebied. Wat voor de één een normaal geluidsniveau is is voor de ander geluidsoverlast. In de praktijk worden twee normen gehanteerd, de ARBOnorm voor op de werkvloer en de Vrijetijdsnorm voor daarbuiten. Het maximale geluidsniveau volgens de Arbonorm is 80 decibel. De vrijetijdsnorm hanteert een maximaal geluidsniveau van 88 decibel.